Căutare

Căutare după spital,
nume sau specialitate

Legendă

Fără evaluare
Excelent
Bun
Rezonabil
Nesatisfăcător
Rău
CENTRUL DE SANAT. VALEA LUI MIHAI
Str. Calea Revolutiei Nr. 50, Valea lui Mihai, judet Bihor
Telefon 0259/355530